Samen ontwerpen, samen steen voor steen het maximale uit uw opgave halen!
Corné Loeffen - Loeffen Bouwkundig Ingenieursbureau

Diensten particulier

Fase 1 Ontwerp/Haalbaarheidsstudie (vooroverleg)
Misschien heeft u al wat ideeën? In dat geval gaan we daarmee verder, maar het zou ook kunnen dat die ideeën niet passen binnen het bestemmingsplan of in de omgeving (welstand). Dan gaan we zoeken naar alternatieven. Wij nemen u graag mee tijdens dit creatieve proces zodat we samen een stevig fundament gaan leggen voor de toekomst.
Wellicht heeft u nog geen enkel idee hoe het uiterlijk vertoon eruit moet komen te zien.
Dan gaan we samen kijken wat u wel en niet mooi vindt.
Met deze uitgangspunten gaan we een ontwerp maken.
Al snel presenteren wij u de plannen in 3D waardoor u sneller keuzes kunt maken. Dit kan eventueel ook met een 3D-bril (Virtual Reality).
Op basis van kengetallen en de inhoud kijken we in de tussentijd uiteraard mee of het plan enigszins binnen het budget valt.

Fase 2 Bouwtekening (omgevingsvergunning)
Zodra we zeker weten of het ontwerp voldoet qua bestemmingsplan en eventueel goedkeuring heeft gekregen van de welstandscommissie kunnen we verder met de uitwerking van het ontwerp.
Hierin komen verschillende zaken aan bod, zoals energie en duurzaamheid.
Alles wat bouwkundig gezien nodig is om vergunning te krijgen kunnen wij aanleveren in deze fase.
Ookhouden we het budget nauwlettend in de gaten en duiken we gedetailleerd het plan in. 
Denk daarbij aan:


Loeffen bouwkundig Ingenieurs werkt doorgaans ook samen met een aantal vaste partners, zoals constructeurs, installateurs, aannemers, maar ook interieurarchitecten waardoor het werken in een bouwteam ook tot de mogelijkheden behoort en de kennis van de diverse disciplines binnen handbereik is.

Fase 3 Werktekening (bouwvoorbereiding)
Ook kunnen wij een stukje werkvoorbereiding bij de uitvoerende partij overnemen. Maatplannen, kozijntekeningen e.d. kunnen additioneel worden aangeboden.