MPG berekening

Wat is MPG?

De MPG is een maatstaf die heel belangrijk is om de duurzaamheid van een gebouw te meten. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik van het gebouw is. De MPG is een hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen.

Waar staat MPG voor?

MPG staat voor Milieu Prestatie Gebouwen. Dit geeft de milieubelasting van de toegepaste materialen in het gebouw aan. Bij de bepalingsmethode voor de MPG wordt gebruik gemaakt van de LCA vanaf de bouw tot sloop. Het gaat om nieuwbouwwoningen en (nieuwe)kantoorgebouwen die groter of precies 100 vierkante meter zijn.

Wanneer gebruik je de MPG?
Je hebt niet voor elk gebouw een milieuprestatieberekening nodig. Hieronder staat het op een rijtje:

Wel:        Gebouwen met een hoofdfunctie wonen of kantoor
Wel:        Nevenfuncties bij een kantoorgebouw
Wel:        Kantoor dat deel uitmaakt van een gebouw met andere gebruiksfuncties dan een kantoorfunctie
Niet:        Gebouwen met een instandhoudingstermijn van ten hoogste 15 jaar op dezelfde locatie.

Prijs MPG berekening*
Voor het maken van een MPG berekening voor woningen gelden de volgende prijzen:

MPG berekening        € 180,-
*Prijzen zijn excl. btw en op voorwaarde dat er dwg tekeningen aangeleverd worden.